طرح جمع آوری سگ های ولگرد از سطح شهر ورامین

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین از  ساماندهی وجمع آوری سگ‌های ولگرد در این شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ، سرپرست سازمان  اظهار داشت: پس از برگزاری جلسه کارگروه شهرستانی و با توجه به ضرورت  امر مبنی بر جمع آوری سگ های ولگرد از سطح شهر قراردادی با پیمانکار در راستای مقررات جهت موضوع فوق منعقد گردیده  که از 10 روز گذشته تا کنون تعداد 68 قلاده توسط پیمانکار و ناظرین سازمان با اولویت جمع آوری محدوده شهری و بصورت روزانه و در بازه های زمانی متفاوت نسبت به زنده گیری اقدام نموده اند . شایان ذکر است شهروندان در صورت مشاهده ، می توانند با شماره تلفن سازمان: 36296988 و یا سامانه 137 جهت جمع آوری تماس حاصل نمایند.