اطلاعیه اجرای طرح ساماندهی پسماند های عمرانی و ساختمانی از درب منازل

بدین وسیله به اطلاع کلیه شهروندان محترم می رساند به منظور اجرای طرح ساماندهی پسماند های عمرانی و ساختمانی از درب منازل در مرحله نخست اخطاریه ها به شهروندان متخلف داده می شود و در مرحله بعد اگر مالک محترم نسبت به انتقال پسماند عمرانی و ساختمانی خود به مراکز دفن مجاز اقدام ننمایند ،پسماند های آن ها به درب  منازلشان انتقال پیدا خواهد کرد و از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

لذا از کلیه همشهریان عزیز تقاضامندیم با  ماموران این سازمان کمال همکاری را داشته باشند تا بتوانیم شهری پاک و زیبا داشته باشیم.