برگزاری اولین جلسه هماهنگی  فیما بین اتحادیه کامیون داران و وانت بارها با سازمان مدیریت پسماند

 

  به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین  به همت این سازمان اولین جلسه هماهنگی فیما بین سازمان مدیریت پسماند و اتحادیه کامیون دارن و وانت بارهای شهر ورامین  برگزار گردید.

 

در این جلسه که با حضور مدیر عامل سازمان پسماند ورامین جناب مهندس میرتبار و مدیر اتحادیه کامیون دارن و وانت بارهای  ورامین جناب آقای شیرکوند برگزار گردید به  توافق اولیه ای در خصوص موضوعیت ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی سطح شهر ورامین در تاریخ  1397/11/29 در محل دفتر مدیریت سازمان رسیده اند.

 

جزیات این جلسه در آینده نزدیک در قالب فراخوان عمومی در اطلاع شهروندان گرامی خواهد رسید.