برگزاری جلسه هم اندیشی پیرامون بکارگیری اپلیکیشن جمع آوری پسماند خشک شهر ورامین

 به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند با عنایت به لزوم بکارگیری فناوری های نوین  و  به جهت نیل به  خدمات رسانی شهر الکترونیک ، جلسه ای در تاریخ 31/05/1398 پیرامون معرفی اپلیکیشن جمع آوری پسماند خشک با حضور اعضای هیئت مدیره و سرپرست سازمان ، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ،  نمایندگان  شرکت طراح اپلیکیشن مذکور و صاحب نظران  در محل دفتر مدیریت سازمان برگزار گردید.

بر پایه این گزارش قاسمی تأکید برپیش بینی نیازمندی ها ، زیرساخت ها و درخواست های مورد نیاز سازمان با ارائه پلت فرم اولیه داشتند و اپلیکیشن میبایست به گونه ای طراحی گردد که شهروندان پس از ثبت نام و دریافت حساب کاربری منحصر به فرد بتوانند پس از تحویل پسماندهای خشک قابل تبدیل به عوامل اجرایی اپلیکیشن در درب منازل ، مبلغ کارشناسی شده حاصل از فروش پسماند را در حساب بانکی خود دریافت و یا در ازاء بهای آن از خدمات شهری از جمله :  تاکسی سرویس های اینترنتی ، شارژ اینترنتی و خرید بلیط ، شارز و پرداخت عوارض و..... بهره مند گردند.