ادامه طرح جمع آوری سگ های ولگرد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ، در طی ماه های  مهر آبان و آذر  سال جاری  تعداد 256 قلاده سگ با اولویت جمع آوری محدوده شهری و بصورت روزانه زنده گیری گردیده است .

 شهروندان در صورت مشاهده ، می توانند با شماره تلفن سازمان: 36296988 جهت جمع آوری تماس حاصل نمایند.