"برای جلوگیری از دفن بی رویه ضایعات ، آن را از ابتدا تفکیک کنیم **** شهروند عزیز ، کاغذ دیگر زباله نیست آن را با دیگر ضایعات دور نریزیم **** فقط یک زمین داریم آن را با زباله آلوده نکنیم **** بازیافت مواد = نگه داشتن منابع طبیعی برای نسلهای آینده **** بازیافت گردشی است به سوی بهره وری و زیبایی **** بازیافت مواد = جلوگیری از هدر رفتن انرژی وتوسعه پایدار در گرو حفظ منابع ماندگار **** با تفکیک و بازیافت مواد آلی،دراحیای زمین های کشاورزی کشور سهیم شویم **** آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزیی از زباله های خطرناک هستند **** با تحویل زباله های خشک به ماموران شهرداری ، از استفاده غیر قانونی توسط افراد سود جو جلوگیری کنیم **** حرکت در جهت خود کفایی ملی ، با مشارکت در طرح جامع بازیافت و تفکیک زباله در مبدا **** شهروند عزیز ، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری ، کاهش زباله و جداسازی آن است **** از زباله گل می رویداگر آن را بازیافت کرده وتبدیل به کود کمپوست کنیم **** پاکی وطراوت محیط زیست را با تولید بی رویه زباله از بین نبریم ****

 


مشخصات فردی:

نام : سید حسن

نام خانوادگی: میرتبار

 

اهم سوابق اداری و اجرایی:

 

  1. مدیر امور مالی سازمان اتوبوسرانی تهران
  2. مسئول گروه اداری و مالی اداره کل روستائی و شوراهای استانداری تهران
  3. مدیریت امور مالی و خزانه داری سازمان آثار و مفاخر فرهنگی کشور
  4. مدیریت امور مالی شهرداری ورامین
  5. مدیریت حسابرسی شهرداری ورامین
  6. معاونت اداری و مالی سازمان اتوبوسرانی شهر ورامین
  7. معاونت اداری و مالی سازمان تاکسیرانی شهر ورامین
  8. معاونت اداری و مالی سازمان مدیریت پسماند شهر ورامین
  9. ذیحساب اعتبارات دولتی شهرداری ورامین
  10. مدیر امور مالی شورای اسلامی شهر ورامین
  11. حسابرس و بازرس قانونی سازمان های  تاکسیرانی و اتوبوسرانی  شهر ورامین

و...

 

سوابق تحصیلی:

 کارشانسی حسابداری

کارشنای ارشد مدیریت مالی