"برای جلوگیری از دفن بی رویه ضایعات ، آن را از ابتدا تفکیک کنیم **** شهروند عزیز ، کاغذ دیگر زباله نیست آن را با دیگر ضایعات دور نریزیم **** فقط یک زمین داریم آن را با زباله آلوده نکنیم **** بازیافت مواد = نگه داشتن منابع طبیعی برای نسلهای آینده **** بازیافت گردشی است به سوی بهره وری و زیبایی **** بازیافت مواد = جلوگیری از هدر رفتن انرژی وتوسعه پایدار در گرو حفظ منابع ماندگار **** با تفکیک و بازیافت مواد آلی،دراحیای زمین های کشاورزی کشور سهیم شویم **** آیا می دانید باطری ها به دلیل داشتن سرب و مواد اسیدی جزیی از زباله های خطرناک هستند **** با تحویل زباله های خشک به ماموران شهرداری ، از استفاده غیر قانونی توسط افراد سود جو جلوگیری کنیم **** حرکت در جهت خود کفایی ملی ، با مشارکت در طرح جامع بازیافت و تفکیک زباله در مبدا **** شهروند عزیز ، اصول اولیه و الفبای پاکیزگی شهری ، کاهش زباله و جداسازی آن است **** از زباله گل می رویداگر آن را بازیافت کرده وتبدیل به کود کمپوست کنیم **** پاکی وطراوت محیط زیست را با تولید بی رویه زباله از بین نبریم ****

پیام سرپرست سازمان

No images found.

آموزش شهروندی

هفته نامه پسماند

آمار ایستگاه های تفکیک از مبدا

No images found.

منشور اخلاقی مدیران کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین

 

ما مدیران و کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین قصد داریم با رعایت موارد زیر اخلاق حرفه ای رادر فعالیتهای خود رعایت نماییم .

*با هدف خدمت به مردم و با حفظ آراستگی در محل کار خود حاضر شویم .

* با استفاده از دانش روز و فناوریهای نوین ، سعی در افزایش بازده خدمات داشته باشیم .

* همگام با خدمت به مردم ، در جهت بهبود وضعیت محیط زیست تلاش کنیم .

* در انجام وظایف اداری پشتکار و جدیت داشته باشیم .

* وظایف محوله و کارمراجعین را با دقت و در حداقل زمان ممکن انجام دهیم .

* در مواجهه با ارباب رجوع ، رعایت ادب ، نزاکت و متانت را بنماییم .

* به خواسته های ارباب رجوع توجه کرده و هنگام پاسخگویی به کار دیگری نپردازیم .

* نسبت به یادگیری و کسب اطلاعات برای پاسخگوئی به مراجعین تلاش کنیم .

* مراجعینی را که اشتباهاً به مامراجعه می کنند ، با کمال ادب و احترام به فرد یا قسمت مربوطه راهنمایی کنیم .

* از نظرات و انتقادات ارباب رجوع استقبال و از آن جهت بهبود وضعیت کاری خود استفاده نماییم .

* در صورت ضرورت با هماهنگی مسوولین مربوطه و تعیین فرد جانشین محل کار خود را ترک نماییم .

* در محیط اداری از استعمال دخانیات و اعمال دیگری که موجب خدشه دار شدن حقوق سایرین می گردد اجتناب کنیم .

سازمان مدیریت پسماند شهرداری ورامین

رونق تولید

گالری عملکرد سازمان در سال جاری

اطلاعیه ها

تابلو های فرهنگی